University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Apr 29 2018Mon, Apr 30 2018Tue, May 1 2018Wed, May 2 2018Thu, May 3 2018Fri, May 4 2018Sat, May 5 2018
 
 1. 5:15pm
  1. Yoga Club (Vinyasa)
 1. 4pm
  1. Power Vinyasa - Cancelled
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 1. 6:30am
  1. Morning Yoga
 1. 4:30pm
  1. Yoga
 1. 5:30pm
  1. Dance Club
 1. 6:15pm
  1. Circuit Training
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 
Sun, May 6 2018Mon, May 7 2018Tue, May 8 2018Wed, May 9 2018Thu, May 10 2018Fri, May 11 2018Sat, May 12 2018
 
 1. 5:15pm
  1. Yoga Club (Vinyasa)
 1. 4pm
  1. Power Vinyasa - Cancelled
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 1. 6:30am
  1. Morning Yoga
 1. 4:30pm
  1. Yoga
 1. 5:30pm
  1. Dance Club
 1. 6:15pm
  1. Circuit Training
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 
Sun, May 13 2018Mon, May 14 2018Tue, May 15 2018Wed, May 16 2018Thu, May 17 2018Fri, May 18 2018Sat, May 19 2018
 
 1. 5:15pm
  1. Yoga Club (Vinyasa) - Cancelled
 1. 4pm
  1. Power Vinyasa
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 1. 6:30am
  1. Morning Yoga
 1. 4:30pm
  1. Yoga
 1. 5:30pm
  1. Dance Club
 1. 6:15pm
  1. Circuit Training
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 
Sun, May 20 2018Mon, May 21 2018Tue, May 22 2018Wed, May 23 2018Thu, May 24 2018Fri, May 25 2018Sat, May 26 2018
 
 1. 5:15pm
  1. Yoga Club (Vinyasa)
 1. 4pm
  1. Power Vinyasa
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club - Cancelled
 1. 6:30am
  1. Morning Yoga
 1. 4:30pm
  1. Yoga
 1. 5:30pm
  1. Dance Club
 1. 6:15pm
  1. Circuit Training
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club - Cancelled
 
Sun, May 27 2018Mon, May 28 2018Tue, May 29 2018Wed, May 30 2018Thu, May 31 2018Fri, Jun 1 2018Sat, Jun 2 2018
 
 1. 5:15pm
  1. Yoga Club (Vinyasa) - Cancelled
 1. 4pm
  1. Power Vinyasa - Cancelled
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club
 1. 6:30am
  1. Morning Yoga
 1. 4:30pm
  1. Yoga
 1. 6:15pm
  1. Circuit Training
 1. 5:10pm
  1. Tai Chi Club - Cancelled
 
Control Panel