University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, May 27 2018Mon, May 28 2018Tue, May 29 2018Wed, May 30 2018Thu, May 31 2018Fri, Jun 1 2018Sat, Jun 2 2018
    
 1. 12pm
  1. MBB Seminar: Dr. Joanna Groden
  
Sun, Jun 3 2018Mon, Jun 4 2018Tue, Jun 5 2018Wed, Jun 6 2018Thu, Jun 7 2018Fri, Jun 8 2018Sat, Jun 9 2018
       
Sun, Jun 10 2018Mon, Jun 11 2018Tue, Jun 12 2018Wed, Jun 13 2018Thu, Jun 14 2018Fri, Jun 15 2018Sat, Jun 16 2018
   
 1. 12pm
  1. Cell Biology/CVB Seminar - Rong Wang, PhD
 1. 12pm
  1. MBB Seminar: Dr. Christina Redfield
  
Sun, Jun 17 2018Mon, Jun 18 2018Tue, Jun 19 2018Wed, Jun 20 2018Thu, Jun 21 2018Fri, Jun 22 2018Sat, Jun 23 2018
    
 1. 1:15pm
  1. Thesis Defense - Matthew Zambrello
  
Sun, Jun 24 2018Mon, Jun 25 2018Tue, Jun 26 2018Wed, Jun 27 2018Thu, Jun 28 2018Fri, Jun 29 2018Sat, Jun 30 2018
 
 1. 11am
  1. MBB Thesis Defense - Anthar Darwish
 
 1. 12pm
  1. Cell Biology/CVB/Research Presentation
 1. 11am
  1. CMHC, Chair Candidate Seminar - Hamisu Salihu, PhD
 1. 12pm
  1. MBB Seminar: Dr. Benoit Boivin
  
Control Panel