University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Sep 30 2018Mon, Oct 1 2018Tue, Oct 2 2018Wed, Oct 3 2018Thu, Oct 4 2018Fri, Oct 5 2018Sat, Oct 6 2018
    
 1. 4:30pm
  1. "What's the Alternative?" Tour & Workshop
  
Sun, Oct 7 2018Mon, Oct 8 2018Tue, Oct 9 2018Wed, Oct 10 2018Thu, Oct 11 2018Fri, Oct 12 2018Sat, Oct 13 2018
     
 1. 5pm
  1. Salon at the Benton: Dangerous Art & Censorship
 
Sun, Oct 14 2018Mon, Oct 15 2018Tue, Oct 16 2018Wed, Oct 17 2018Thu, Oct 18 2018Fri, Oct 19 2018Sat, Oct 20 2018
   
 1. 12:15pm
  1. Lunchtime Enrichment: Art in Small Bites
   
Sun, Oct 21 2018Mon, Oct 22 2018Tue, Oct 23 2018Wed, Oct 24 2018Thu, Oct 25 2018Fri, Oct 26 2018Sat, Oct 27 2018
   
 1. 12:15pm
  1. Lunchtime Enrichment: Art in Small Bites Walk
 1. 4pm
  1. Opening Reception: Ellen Emmet Rand Exhibition
  
Sun, Oct 28 2018Mon, Oct 29 2018Tue, Oct 30 2018Wed, Oct 31 2018Thu, Nov 1 2018Fri, Nov 2 2018Sat, Nov 3 2018
   
 1. 12:15pm
  1. Lunchtime Enrichment: Art in Small Bites
   
Control Panel