University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Sep 30 2018Mon, Oct 1 2018Tue, Oct 2 2018Wed, Oct 3 2018Thu, Oct 4 2018Fri, Oct 5 2018Sat, Oct 6 2018
    
 1. 4pm
  1. Colloquium: Van Vu
  
Sun, Oct 7 2018Mon, Oct 8 2018Tue, Oct 9 2018Wed, Oct 10 2018Thu, Oct 11 2018Fri, Oct 12 2018Sat, Oct 13 2018
    
 1. 4pm
  1. Colloquium: Walter Schachermayer
 
 1. All Day
  1. Research Workshop in Financial Mathematics
Sun, Oct 14 2018Mon, Oct 15 2018Tue, Oct 16 2018Wed, Oct 17 2018Thu, Oct 18 2018Fri, Oct 19 2018Sat, Oct 20 2018
    
 1. 4pm
  1. Colloquium: Rodrigo Banuelos
  
Sun, Oct 21 2018Mon, Oct 22 2018Tue, Oct 23 2018Wed, Oct 24 2018Thu, Oct 25 2018Fri, Oct 26 2018Sat, Oct 27 2018
    
 1. 4pm
  1. Colloquium: David Nualart
  
Sun, Oct 28 2018Mon, Oct 29 2018Tue, Oct 30 2018Wed, Oct 31 2018Thu, Nov 1 2018Fri, Nov 2 2018Sat, Nov 3 2018
    
 1. 4pm
  1. Colloquium: Kavita Ramanan
 1. All Day
  1. Research Workshop on Functional Inequalities in Probability
 
Control Panel