University of Connecticut

Events Calendar

Calendars Today
Sun, Dec 13 2020Mon, Dec 14 2020Tue, Dec 15 2020Wed, Dec 16 2020Thu, Dec 17 2020Fri, Dec 18 2020Sat, Dec 19 2020
   
  1. 1pm
    1. Online Faculty of Color Town Hall
  1. 4pm
    1. PNB Seminar Series Dr. Natale Sciolino
  1. 12:30pm
    1. MCB Related Proposal: Rishabh Kejriwal
  
Control Panel